Ô gấp 3 tự động 1 chiều

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  Ô gấp 3 tự động 1 chiều Lable asia

  Ô gấp 3 tự động 1 chiều Lable asia

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐỘNG 1 CHIỀU

  Chất liệu : vải pongee / polyester

  Đường kính : 1m

  Trục dù,kèo dù : sắt

  Tay cầm nhựa liền kèo

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  Ô gấp 3 tự động 1 chiều ĐH Bách Khoa

  Ô gấp 3 tự động 1 chiều ĐH Bách Khoa

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐỘNG 1 CHIỀU

  Chất liệu : vải pongee / polyester

  Đường kính : 1m

  Trục dù,kèo dù : sắt

  Tay cầm nhựa liền kèo

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  Ô gấp 3 tự động 1 chiều Omron

  Ô gấp 3 tự động 1 chiều Omron

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐỘNG 1 CHIỀU

  Chất liệu : vải pongee / polyester

  Đường kính : 1m

  Trục dù,kèo dù : sắt

  Tay cầm nhựa liền kèo

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  ô cầm tay gấp 3 tự động 1 chiều 05

  ô cầm tay gấp 3 tự động 1 chiều 05

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐỘNG 1 CHIỀU SỐ 05

  Chất liệu : vải pongee / polyester

  Đường kính : 1m

  Trục dù,kèo dù : sắt

  Tay cầm nhựa liền kèo

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  ô cầm tay gấp 3 tự động 1 chiều 04

  ô cầm tay gấp 3 tự động 1 chiều 04

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐỘNG 1 CHIỀU SỐ 04

  Chất liệu : vải pongee / polyester

  Đường kính : 1m

  Trục dù,kèo dù : sắt

  Tay cầm nhựa liền kèo

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  ô cầm tay gấp 3 tự động 1 chiều 03

  ô cầm tay gấp 3 tự động 1 chiều 03

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐỘNG 1 CHIỀU SỐ 03

  Chất liệu : vải pongee / polyester

  Đường kính : 1m

  Trục dù,kèo dù : sắt

  Tay cầm nhựa liền kèo

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  ô cầm tay gấp 3 tự động 1 chiều 02

  ô cầm tay gấp 3 tự động 1 chiều 02

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐỘNG 1 CHIỀU SỐ 02

  Chất liệu : vải pongee / polyester

  Đường kính : 1m

  Trục dù,kèo dù : sắt

  Tay cầm nhựa liền kèo

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  Ô cầm tay gấp 3 tự động 1 chiều 01

  Ô cầm tay gấp 3 tự động 1 chiều 01

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐỘNG 1 CHIỀU SỐ 01

  Chất liệu : vải pongee / polyester

  Đường kính : 1m

  Trục dù,kèo dù : sắt

  Tay cầm nhựa liền kèo

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng