Sổ còng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  Sổ bìa da cao cấp

  Sổ bìa da cao cấp

  0 trên 5

  Sổ da quà tặng
  Chất liệu : da cao cấp
  Sổ A5
  Quy cách : 4 tờ giấy c200
  100 tờ giấy 80gms
  Kiểu dáng :sổ còng bìa da lộn
  In ấn :dập chìm logo

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  Sổ da quà tặng công ty Nhật Minh

  Sổ da quà tặng công ty Nhật Minh

  0 trên 5

  Sổ da quà tặng
  Chất liệu : da cao cấp
  Sổ A5
  Quy cách : 4 tờ giấy c200
  100 tờ giấy 80gms
  Kiểu dáng : sổ còng

  Quy cách : dập logo thống nhất khách hàng
  In ấn :dập chìm logo

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  Sổ da quà tặng 07

  Sổ da quà tặng 07

  0 trên 5

  Sổ da quà tặng

  Chất liệu : da simili,PU cao cấp

  Màu sắc : nhiều lựa chọn

  Kích thước : A3,A4,A5…

  Quy cách : in hoặc dập chìm logo

  Đóng gói : 1 túi opp/cuốn sổ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  Sổ da quà tặng 06

  Sổ da quà tặng 06

  0 trên 5

  Sổ da quà tặng

  Chất liệu : da simili,PU cao cấp

  Màu sắc : nhiều lựa chọn

  Kích thước : A3,A4,A5…

  Quy cách : in hoặc dập chìm logo

  Đóng gói : 1 túi opp/cuốn sổ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  Sổ da quà tặng 05

  Sổ da quà tặng 05

  0 trên 5

  Sổ da quà tặng

  Chất liệu : da simili,PU cao cấp

  Màu sắc : nhiều lựa chọn

  Kích thước : A3,A4,A5…

  Quy cách : in hoặc dập chìm logo

  Đóng gói : 1 túi opp/cuốn sổ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  Sổ da quà tặng 04

  Sổ da quà tặng 04

  0 trên 5

  Sổ da quà tặng

  Chất liệu : da simili,PU cao cấp

  Màu sắc : nhiều lựa chọn

  Kích thước : A3,A4,A5…

  Quy cách : in hoặc dập chìm logo

  Đóng gói : 1 túi opp/cuốn sổ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  Sổ da quà tặng 03

  Sổ da quà tặng 03

  0 trên 5

  Sổ da quà tặng

  Chất liệu : da simili,PU cao cấp

  Màu sắc : nhiều lựa chọn

  Kích thước : A3,A4,A5…

  Quy cách : in hoặc dập chìm logo

  Đóng gói : 1 túi opp/cuốn sổ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  Sổ da quà tặng 02

  Sổ da quà tặng 02

  0 trên 5

  Sổ da quà tặng

  Chất liệu : da simili,PU cao cấp

  Màu sắc : nhiều lựa chọn

  Kích thước : A3,A4,A5…

  Quy cách : in hoặc dập chìm logo

  Đóng gói : 1 túi opp/cuốn sổ

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  Sổ da quà tặng 01

  Sổ da quà tặng 01

  0 trên 5

  Sổ da quà tặng

  Chất liệu : da simili,PU cao cấp

  Màu sắc : nhiều lựa chọn

  Kích thước : A3,A4,A5…

  Quy cách : in hoặc dập chìm logo

  Đóng gói : 1 túi opp/cuốn sổ