Ô gấp 3 tự đẩy

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  ô gấp 3 tự đẩy 09

  ô gấp 3 tự đẩy 09

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

   

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐẨY 09

   

  Chất liệu : vải pongee / polyester

   

  Đường kính : 1m

   

  Trục dù,kèo dù : sắt

   

  Tay cầm nhựa liền kèo

   

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

   

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

   

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  ô gấp 3 tự đẩy 08

  ô gấp 3 tự đẩy 08

  0 trên 5

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐẨY 08

   

  Chất liệu : vải pongee / polyester

   

  Đường kính : 1m

   

  Trục dù,kèo dù : sắt

   

  Tay cầm nhựa liền kèo

   

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

   

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

   

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  ô gấp 3 tự đẩy 07

  ô gấp 3 tự đẩy 07

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

   

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐẨY 07

   

  Chất liệu : vải pongee / polyester

   

  Đường kính : 1m

   

  Trục dù,kèo dù : sắt

   

  Tay cầm nhựa liền kèo

   

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

   

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

   

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  ô gấp 3 tự đẩy 06

  ô gấp 3 tự đẩy 06

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

   

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐẨY 06

   

  Chất liệu : vải pongee / polyester

   

  Đường kính : 1m

   

  Trục dù,kèo dù : sắt

   

  Tay cầm nhựa liền kèo

   

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

   

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  ô gấp 3 tự đẩy 05

  ô gấp 3 tự đẩy 05

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

   

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐẨY 05

   

  Chất liệu : vải pongee / polyester

   

  Đường kính : 1m

   

  Trục dù,kèo dù : sắt

   

  Tay cầm nhựa liền kèo

   

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

   

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

   

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  ô gấp 3 tự đẩy 04

  ô gấp 3 tự đẩy 04

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

   

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐẨY 04

   

  Chất liệu : vải pongee / polyester

   

  Đường kính : 1m

   

  Trục dù,kèo dù : sắt

   

  Tay cầm nhựa liền kèo

   

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

   

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

   

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  ô gấp 3 tự đẩy 03

  ô gấp 3 tự đẩy 03

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

   

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐẨY 03

   

  Chất liệu : vải pongee / polyester

   

  Đường kính : 1m

   

  Trục dù,kèo dù : sắt

   

  Tay cầm nhựa liền kèo

   

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

   

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

   

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  ô gấp 3 tự đẩy 02

  ô gấp 3 tự đẩy 02

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

   

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐẨY 02

   

  Chất liệu : vải pongee / polyester

   

  Đường kính : 1m

   

  Trục dù,kèo dù : sắt

   

  Tay cầm nhựa liền kèo

   

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

   

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

   

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng

 • Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ:

  ô gấp 3 tự đẩy 01

  ô gấp 3 tự đẩy 01

  0 trên 5

  Liên hệ : 04 6688 4233

   

  Tên sản phẩm : Ô GẤP 3 TỰ ĐẨY 01

   

  Chất liệu : vải pongee / polyester

   

  Đường kính : 1m

   

  Trục dù,kèo dù : sắt

   

  Tay cầm nhựa liền kèo

   

  In ấn : theo marquette thống nhất khách hàng

   

  Đóng gói : trong túi vải cùng màu

   

  Thời gian làm hàng : 10 – 15 ngày kể từ khi đặt hàng